Štandard

 

             Celkovým zjavom pripomína zmenšeného greyhounda, pričom jemnosť a elegancia majú byť až prehnané. Táto elegancia je v pôvabnom postoji a pohybe ešte nápadnejšia. Chrtík by mohol byť modelom pre pôvab a vznešenosť. Je bystrý, inteligentný a prítulný. Končatiny dlhé, telo kvadratického rámca.

 

Štandard FCI č.200

Zaradenie FCI:

Skupina X., sekcia 3

Krajina pôvodu:

Taliansko

Hlava:

Dlhá lebka, celková dĺžka môže byť 4/10 kohútikovej výšky. Lebka a papuľa sú rovnako dlhé. Horné pozdĺžne osi lebky a papule prebiehajú súbežne. Veľmi malý čelový sklon, plochá lebka. Koža musí byť hladká a napnutá. Oblasť pod očami musí byť dobre vyznačená.

Nos:

Tmavý, najlepšie čierny.

Chrup:

Zdravý, úplný, nožnicový skus.

Papuľa:

Špicatá s tmavo pigmentovanými pyskami, bez viditeľných slizníc. Pysky sú jemné a pevne ležia na čeľustiach.

Oči:

Veľké a výrazné. Očná guľa nesmie byť ani zapadnutá ani vypúlená, nesmie mať entropium alebo ektropium, dúhovka má byť tmavá a okraje viečok majú byť tmavo pigmentované.

Uši:

Majú byť vysoko nasadené, malé a s  jemnou chrupkou. Poskladané ucho je nesené smerom dozadu na šiji s hornej časti krku tak, že vidno jeho vnútro. Pri pozornosti sa predná časť ucha vztýči a horná je potom nesená vodorovne v polohe, ktorá sa nazýva strechová.

Krk:

Je presne taký dlhý ako hlava s ľahko klenutou hornou líniou a bez výrazného prechodu do kohútika. Je bez laloku a vo výške štítnej chrupavky je trochu vyklenutý.

Predné končatiny:

Plecia sú mierne šikmé, pokryté suchými vystupujúcimi svalmi. Uhol ramena a lopatky je veľmi tupí a súbežný so stredovou líniou tela. Predlaktie nesmie byť vtočené ani vytočené. Vzdialenosť lakťa od zeme je len trocha väčšia ako vzdialenosť lakťa od kohútika. Nadprstie musí pri pohľade zo strany dobre pružiť, sleduje líniu predlaktia s čo najmenej väzivom pod kožou, má byť suché. Predné labky sú malé, suché, skoro oválne, prsty dobre ohnuté a tesne vedľa seba. Sú pokryté hustou a veľmi krátkou srsťou. Vankúšiky majú byť tmavo pigmentované, najlepšie čierne. Pazúriky majú byť podľa farby srsti čierne alebo tmavé a v súlade s bielou, ktorá je na prstoch prípustná. Zadné labky sú ako predné, len menej oválne. 

Trup:

Dĺžka trupu je menšia nanajvýš rovná výške v kohútiku. Horná línia chrbta prebieha rovno, bedrá sú klenuté a plynulo prechádzajú do krížov. Hruď je úzka, rebrá majú siahať po lakeť. Spodná línia je v brušnej časti vytiahnutá nahor, kríže sú veľmi šikmé.

Chvost:

Chvost je nízko nasadený, ku koncu sa stenčuje, pokrytý krátkou srsťou. Chvost je v prvej polovici nesený nadol, v druhej zahnutý. Je dĺžku meriame tak, že ho pretiahneme pomedzi zdané končatiny a vytiahneme k bedrám, ktoré má trochu presahovať.

Pohlavné orgány:

Obidva semenníky majú byť vyvinuté.

Zadné končatiny:

Stehno je dlhé, suché s dobre oddelenými ale nie príliš mohutnými svalmi. Lýtko má jemné kosti. Päty sú dobre zauhlené s výraznou priehlbinou.

Srsť:

Jemná, po celom tele dobre priľahlá a krátka, koža je na lakťoch trocha voľná.

Farba: 

Jednofarebný, čierny, bridlicovosivý a isabelový vo všetkých odtieňoch. Biela na hrudi a na nohách je prípustná.

Pohyb:

Tanečný, elegantný.

Výška:

Najmenej 32 cm a najviac 38 cm. Hmotnosť maximálne 5 kg.

 

Chyby v type a stavbe:

Silný, neušľachtilý, nesúmerný. Horné osi lebky a papule sa nesmú zbiehať ani rozbiehať. Nedostatočne pigmentovaný nos, papuľa krátka a chybne stavaná, príliš vyvinuté pysky, ktoré pokrývajú čeľuste, plné líca, okraje viečok a pyskov len čiastočne pigmentované. Čeľuste siné, chýbajúce zuby, podkus alebo predkus. Lebka kupolovitá, okrúhla s výrazným čelovým sklonom. Malé oči, vypúlené, svetlá dúhovka, mandľové a šikmé, príliš pod čelom ležiace. Veľká chyba je, ak sú uši nesené vztýčené. Krk s lalokom, krátky, v hornej časti bez klenby. Ťažké plecia obalené objemnými svalmi, málo pohyblivé. Rameno krátke, šikmé, ťažkopádne, predlaktia so silnými kosťami, vtočené alebo vytočené, odklonené od zvislice. Predlakťový kĺb slabý, príliš vyvinuté kosti. Labky okrúhle, nie zvislé, pazúriky nedostatočne pigmentované v pomere k farbe srsti, roztiahnuté prsty. Dlhšie telo ako kohútiková výška. Chrbát so sedlom alebo s hrbom, prerušená horná línia, bedrá ploché a dlhé. Stehná krátke a mäsité, roztiahnuto postavené, príliš rovné alebo príliš šikmé. Lýtko so silnými kosťami, málo uhlené. Pätový kĺb a sponka nie zvislé, vysoký kĺb, otvorený uhol. Príliš krátky alebo príliš dlhý chvost, hrubý, nie krátkosrstý. Srsť nie krátka, biele znaky inde ako na hrudi a prstoch. Koža nie tenká, nedostatok pigmentu.

 

Vylučujúce chyby:

Výrazné zbiehanie alebo rozbiehanie osí na hlave, nos nad hornou líniou papule, nedostatok pigmentu. Nosná chrupavka vytočená von alebo dnu. Podkus alebo predkus, skelné oko, nepigmentované okraje viečok. Pohlavné orgány - kryptorchizmus, monorchizmus, jeden so semenníkov nedostatočne vyvinutý. Trúbkovitý chvost nesený nad chrbtom, krátky. Paspárky. Nejednotná farba, biela inde ako povolené. V kohútiku viacej ako 38 cm u psov a súk, menej ako 32 cm u psov a 31 cm u súk. Sústavný mimochod.

 

chrbtom, krátky. Paspárky. Nejednotná farba, biela inde ako povolené. V kohútiku viacej ako 38 cm u psov a súk, menej ako 32 cm u psov a 31 cm u súk. Sústavný mimochod.